Het Cadeau van de Indiaanse Stamhoofd©

Revisatie en Illustratie door De Dorman

Vertaald door Christine Krolis

Vele jaren geleden in het noordwesten van ons land, zaten op de grond een paar indianen gedekt met dekens, te luisteren naar een "bleekgezicht"- zendeling die hen over God vertelde.

De zendeling begon met het vertellen van de schepping...Genesis 1:1 zegt: "In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt." "God heeft alles gemaakt" zei hij. "Hij heeft de vogels, de bloemen en de granen gemaakt. Alles werd door Hem gemaakt." (Spreuken 16:4)

Deze grote God houdt van jou en Hij zorgt ook voor jou." vervolgde het "bleekgezicht"- dienaar van de Almachtige God.

Toen de oude Indiaanse stamhoofd dat had gehoord, was hij zo dankbaar dat hij iets wilde doen voor deze grote God. Hij stond op van zijn plaats en liep voorzichtig naar voren en legde zijn bijl, dat hij voor de oorlog gebruikte, bij de voeten van de zendeling. Terwijl hij dit deed zei hij, "Indiaanse stamhoofd geeft zijn bijl van de oorlog aan de God die alles heeft gemaakt."

De zendeling ging door met het vertellen van de wonderlijke genade van de Here Jezus Christus. Al was Hij heel rijk in de hemel, werd Hij arm voor ons, omdat Hij bereid was geboren te worden in een krib en om later te sterven aan het kruis voor onze zonden, zodat wij rijk zouden worden. (Romeinen 6:23)

De Indiaanse Stamhoofd luisterde heel voorzichtig. Toen liep hij weer naar voren, deze keer met zijn witte deken. Hij legde het aan de zendeling's voeten en zei, "Indiaanse stamhoofd geeft zijn deken aan Jezus die in de plaats van de mensen stierf." En hij ging weer terug naar zijn plaats om te zitten.

De zendeling ging door met het vertellen van Jezus' begrafenis; Zijn verrijzenis en dat Hij voor eeuwig in de hemel leeft, terwijl Hij wacht opdat wij in Hem zullen geloven. (Handelingen 16: 30, 31).

Terwijl hij nog aan het praten was, had de Indiaanse stamhoofd zijn pony losgemaakt en bracht het naar voren. Hij zei weer, "Indiaanse stamhoofd geeft zijn pony die hij heeft gewonnen aan Jezus Christus, die in de hemel woont." Daarmee ging hij weer naar achteren om te luisteren.

Weet je, de Indiaanse stamhoofd was zoals velen van ons. Hij dacht dat God alleen de dingen die hij had, wilde hebben. Maar de Here was nog niet klaar met Zijn werk in het hart van de Indiaanse stamhoofd.

"Nou", dacht de Indiaanse stamhoofd, "Ik heb al mijn bezittingen gegeven aan deze almachtige God in de hemel, die Zijn enige Zoon voor mij heeft gegeven." Maar terwijl hij door ging met luisteren, begon een nieuw licht te branden op het gezicht van de oude Indiaanse stamhoofd. (lees Spreuken 23:26). Hij had iets gemerkt dat hij nog nooit had gezien; iets dat heel nieuw voor hem was. Het was de Heilige Geest die het aan hem liet zien en tot zijn hart sprak. De Indiaanse stamhoofd begon te zien dat doordat hij zo druk bezig was met het geven van zijn bezittingen aan de Here, dat hij niet lukte om de Here te geven wat Hij eigenlijk het meest wilde. Deze keer ging hij naar voren zonder iets in zijn handen. Wat denk je dat hij ging geven? Het leek alsof de Indiaanse stamhoofd deze keer niets zou geven, maar luister...

Terwijl de tranen van zijn wangen rolden en zijn lippen trilden, hoorden wij hoe hij ditmaal het grootste cadeau gaf. Want nu zei hij: "Indiaanse stamhoofd geeft zich aan Jezus Christus, die Zichzelf voor mij heeft gegeven."

Ja, dit is wat God heel graag wilt krijgen van elk van ons.

Spreuken 23: 26 zegt..."Mijn zoon, stel je hart open..." De Indiaanse stamhoofd heeft eindelijk vrede gevoeld in zijn hart toen hij Jezus' betaling voor zijn zonden had geaccepteerd; Zijn prachtige bloed. (1 Johannes 1:7). De zendeling luisterde terwijl de Indiaanse stamhoofd een simpel, maar eerlijk gebed zegde voor vergevenis.

Ondertussen had een andere Indiaan die achteraan zat, ook mee geluisterd naar het hele gesprek. Deze man had Jezus gevraagd om hem van zijn zonden te vergeven, heel lang geleden, maar hij leefde niet op een manier dat God beviel. Hij liep naar voren met een witte vlag in zijn handen, en hij besloot om eindelijk zijn leven over te geven aan God's plan voor hem! Nadat hij God voor de vergeving van zijn ongehoorzaamheid had gevraagd, had hij iets heel prachtigs gekregen...vrede! Wanneer we onszelf aan God overgeven, krijgen we vrede!

Heb je plaats voor Jezus in je hart? Wil je Hem niet uitnodigen om je Here en Redder te worden? Als je Hem al als je Redder aanvaard hebt, heb je dan wel je leven overgegeven aan het plan dat Hij voor je leven heeft? Wil je het vandaag niet doen en zo dezelfde vrede ervaren als de eigenzinnige indiaan het had ervaren?

(Nu de luisteraars uitnodigen om Jezus in hun hart aan te nemen en om hun leven over te geven aan Hem.).

Helping Hands

Products

 

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

 

More

Contact Us

E-mail us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


        

 

 

Copyright ©  The Helping Hands 2004-2016.
All Rights Reserved.