Het Tweede Kind©


Geschreven en geï llustreerd door De Dorman
Vertaald door Christine Krolis

1 Cor. 2:9 "...geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen; iets dat God heeft weggelegd voor wie Hem liefhebben."
(Plaatje 1)
Het was een frisse maar zonnige dag op het platteland van Beijing waar de familie Lin woonde. De zevenjarige Pao Zhu (Pou Joe) zat gezellig buiten te kijken hoe haar oudere zus, Pao Yi (Pou Ie) met de kinderen die in de buurt woonden speelde. Het leek erop dat de enige medicijn dat kleine Pao Zhu nodig had, was de warme zon te voelen in haar rug en naar de mooie blauwe hemel kijken. "Ik kan best wachten met rondrennen en springen." Dacht ze terwijl ze naar het gelach van de andere kinderen luisterde. Weet je, dit meisje heeft best lange tijd gelijd aan koorts en hoestbuien en haar lichaam is heel zwak geworden. Bijna overal in de wereld kon haar vader hulp vinden voor zijn prachtig schatje, maar hier niet.
In China worden de families aangemoedigd om alleen maar ??n kind te krijgen. Als ze toch meer dan een kind krijgen, is de oudste de enige dat een opvoeding krijgt en ook medische zorg. Sommige van de tweede kinderen worden alleen achtergelaten om te sterven en anderen worden verkocht.
Sommige ouders geven hun kind weg aan een weeshuis, hopende dat ze daar voor hun kind zullen zorgen. Als een familie toch met het tweede kind blijft, is de maatschappij heel gemeen met hen en het wordt heel moeilijk om hen voedsel en kleren te geven. Daardoor heeft de familie ervoor gekozen om naar het platteland te verhuizen. Ze weten dat een kind een cadeau van God is en dat ze hem of haar moeten waarderen. Pao Zhu's familie houdt veel van haar en heeft een gemakkelijke leefstijl in de stad opgegeven zodat ze samen in rust kunnen leven.

(Plaatje 2)
Pao Yi hielp haar zus om naar binnen te gaan voor de maaltijd.
Terwijl mama wat hete rijst bracht, kuste ze Pao Yi boven op haar hoofd en bedankte haar om zo behulpzaam te zijn. "Ik ben zo dankbaar voor mijn twee prachtige schaaltjes!" zei ze en ze gaf de twee kleine rijstkommen aan de meisjes. Pao Zhu had de laastse tijd geen eetlust meer, dus mama en Pao Ti deden hun best haar te bemoedigen om te eten.
(Plaatje 3)
"Papa zal heel blij worden als je een klein beetje van je rijst zou eten!" Pao Zhu glimlachte zwakjes en zei dat ze zou proberen, maar hoesten maakte het heel moeilijk om te eten. Ze at toch wat hapjes en al snel ging Pao Yi mama helpen met het bewaren van de spullen, terwijl Pao Zhu ging uitrusten.
Mama bidde in stilte opdat iemand vanavond wat medicijnen voor haar dochter zou brengen. Want op die bepaalde tijd had de familie Lin een bijeenkomst in hun klein huisje op het platteland; een geheime bijeenkomst. Mensen zouden van heel ver komen alleen om op die bijeenkomst aanwezig te zijn. Ze moesten heel voorzichtig zijn met het vertellen van dat geheim, want China heeft een wet dat iemand verbied om God te aanbidden! Hoe dan ook, de Christenen weten dat God niet blij is met deze wet (Psalm 95:6 en Psalm 96:9) dus hielden ze deze geheime bijeenkomsten in "ondergrondse kerken" zodra een priester in hun buurt was om hen te begeleiden. Sommige van deze priesters werden geslagen en in de gevangenis gezet als ze tijdens een bijeenkomst werden betrapt; zo werden ze gescheiden van hun families, maanden en jaren lang. Sommige hadden zelfs hun leven hiervoor opgegeven.
(Plaatje 4)
Zo hadden papa en mama Lin voor het eerst gehoord over Jezus. Ze gingen naar een "geheime bijeenkomst" met hun familie en hoorden het goed nieuws van God's grote liefde voor hen. Vreugde kwam in hun verdrietige harten toen ze de Here Jezus hadden gevraagd om hun Redder te worden. Nu doen ze graag hun huis open, terwijl ze hun eigen leven in gevaar brengen, zodat anderen ook het goed nieuws kunnen horen. Velen van deze broeders en zusters in Christus baden voor kleine Pao Zhu en hadden geprobeerd, zonder succes, om haar de medicijnen te geven dat ze nodig had. Ze vreesden dat ze zonder de medicijnen, weinig dingen voor het klein meisje konden doen. Haar conditie ging steeds meer achteruit.
De meisjes waren enthousiast over de"geheime" bijeenkomst. De kinderen die kwamen, waren hun vrienden. Het kon hen niet schelen dat de jurken van al de meisjes al oud waren en niemand was gemeen tegen Pao Zhu omdat ze het tweede kind was. Maar Pao Zhu vroeg zich af, hoe haar ouders zo blij en vriendelijk konden zijn terwijl veel van hen werden geslagen en verachtigt omdat ze een Chrisen waren. Waarom waren ze zo verschillend? Weet je, jongens en meisjes, Pao Zhu had haar hart niet aan Jezus gegeven maar velen baden voor haar zodat ze dezelfde vreugde waarover anderen praatten zou ervaren.
Toen mama klaar was met het voorbereiden van de vis en de rijst voor de familie, kwam papa van de akker. "Hoe gaat het met mijn prachtige schatje vandaag, mama?" vroeg papa terwijl hij naar de twee meisjes keek.

"Papa, Pao Zhu heeft vandaag wat meer rijst gegeten..." begon de oudste zus. "En...papa..." zei Pao Zhu zwakjes, "Ik ging naar buiten en zat in de zon! Het was een prachtige dag! De hemel was zo blauw!"
Pao Yi vertelde dat ze ervoor had gezorgd dat haar zusje warm bleef.
"Je bent een goede zus voor Pao Zhu" zei papa terwijl ze hun hoofden buigden om voor het maaltijd te bidden. Nadat ze klaar waren met eten, omhelsden ze dankbaar mama, om haar te bedanken voor het lekker maaltijd.

(Plaatje 5)
Langzaam maar zeker, begonnen de mensen te komen; ??n of twee tegelijk. Ze wisten dat ze niet allemaal tegelijk konden komen; want dat zou de andere mensen nieuwsgierig maken om te weten wat er aan de gang was in het klein huisje. Al snel was het huis vol. Ze groetten elkaar liefdevol en gingen blij zitten op de harde vloer, terwijl ze begerig op de preek wachtten. Bijna niemand kwam met een Bijbel want het was moeilijk om eentje te krijgen. De bijeenkomst begon met het zingen van een mooi lied; de enige instrumenten waren de stemmen van de mensen zelf.
Glimlachen en tranen waren zichtbaar terwijl ze hun Redder aanbidden.
(Plaatje 6)
De priester stapte naar voren met een bladzijde uit God's Woord in zijn hand. Hij las de hoofdstuk van Johannes 14:1-6 van de versleten pagina en begon te praten over de hemel. Iedereen luisterde terwijl hij doorging; hij liet duidelijk zien dat we allemaal hadden gezondigd (Romeinen 3:23) en dat onze zonden als de grote Chinese Muur was; het scheidde ons van God, maar Jezus had zijn prachtig huis in de hemel verlaten om hier op aarde te komen en om "De Deur" te worden (Johannes
10:9) waardoor wij moeten gaan om eeuwig leven te krijgen. (Romeinen
6:23) Dit herinnerde Pao Zhu aan haar papa en mama's liefde voor haar en hoe ze hen soms verontwaardigde met haar ongehoorzaamheid. Ze wist dat God ook hiermee niet blij was.
Terwijl de vriendelijke priester over het lijden van Jezus sprak opdat wij gered konden worden, voelde Pao Zhu veel verdriet in haar hart. Dit klein meisje zag dat zij ook een zondaar was en vergiffenis nodig had.
Terwijl de priester zijn preek be?indigde, vroeg hij of er iemand bereid was deze cadeau van eeuwig leven dat al helemaal betaald was door Jezus, aan te nemen. Pao Zhu's klein handje ging naar boven. Daar zelf, in het midden van de vloer, met papa en mama aan haar zijde, vroeg Pao Zhu aan Jezus om haar zonden te vergeven en om in haar hart te komen wonen. Ze bedankte Hem voor al de ellende en pijn dat Hij voor haar had doorstaan.
Nu begreep ze de vreugde waar de anderen het over hadden; al haar zonden waren vergeven! De vrede in haar hart was te kostbaar om met geld te kunnen kopen!
(Plaatje 5)
Veel mensen hadden zich samen met de familie Lin verheugd voordat ze vertrokken, op dezelfde manier hoe ze waren gekomen...een of twee tegelijk.
(Plaatje 1)
Het was een opwindende nacht voor de familie Lin! Hoe dan ook, al snel lagen ze allemaal op hun matjes, uit te rusten in vrede en een hart vol van vreugde! Al hadden ze geen medicijn gekregen die nacht; iets veel mooier had plaats genomen ...redding voor het hart van een klein meisje.
Papa en mama zagen hoe dan ook, terwijl de weken voorbij gingen, dat hun prachtig schatje steeds zwakker werd. Mama hield haar vast terwijl ze soms heel hevig moest hoesten en soms kon ze niet eens ademhalen, terwijl papa voor haar bidde.
(Plaatje 7)
Wat sommige mensen hadden gezegd bleek waar te zijn; Pao Zhu had tuberculosis en doordat er geen medische hulp beschikbaar was voor de tweede kinderen, was hun prachtig schatje langzaam aan het sterven. En Jezus die vol genade is, had op een avond zachtjes Pao Zhu's hand gepakt en haar naar haar nieuw huis in de hemel gebracht, waar ze een nieuw lichaam kreeg met een schoon wit gewaad. Hier (in de hemel) was iedereen heel blij om dit schatje te zien. Terwijl Pao Zhu haar hand dat vroeger een litteken had, vasthield, bedankte ze haar Redder voor het sterven voor haar zonden en voor die ene avond, waar tijdens een "geheime bijeenkomst", zij als het tweede kind die door velen werd afgestoten en veracht, Jezus in haar hart had aangenomen en geaccepteerd werd door Degene die het meest belangrijk is...de Almachtige God.
(Plaatje 8 Johannes 3:16 in het Chinees) Uitnodiging om Jezus in hun hart te nemen en om hun leven over te geven aan Jezus.
Beï ndig de les met het bidden voor hun broeders en zusters in China en de anderen die over de hele wereld worden vervolgd vanwege hun liefde voor de Here.
Lin Pao Zhu- (Lin is de achternaam.) Spreek uit "Pou Joe"...dat Prachtige parel/juweel betekent.
Lin Pao Yi- (Lin is de achternaam.) Spreek uit "Pou Ie".. dat Prachtige Jade betekent.

Met al mijn hart wil ik Helen Lim bedanken die authenticiteit toevoegde aan dit verhaal door het geven van waardevolle informatie over de Chinese cultuur en voor de benaming van de prachtige juwelen. God zegen u, Helen.

 

 

Helping Hands

Products

 

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

 

More

Contact Us

E-mail us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


        

 

 

Copyright ©  The Helping Hands 2004-2016.
All Rights Reserved.